1. A Hivatal alapadatai

A Hivatal

1. megnevezése: Honvédelmi Minisztérium Nemzeti Rendezvényszervező Hivatal,

2. megnevezésének hivatalos rövidítése: HM NRH,

3. angol nyelvű megnevezése: Ministry of Defence National Event Managament Office - MOD NEMO,

6. székhelye: 1055 Budapest V., Balaton utca 7–11.,

7. előirányzat-felhasználási keretszámlájának száma: 10023002-00334648-00000000,

8. számlavezetője: Magyar Államkincstár,

9. alapítója: a honvédelmi miniszter,

10. jogelőd szervezete: a költségvetési szerv jogelőd nélküli alakulással jött létre,

11. alapításának dátuma: 2014. június 17.,

12. alapító okiratának kelte: 2016. március 9.,

13. alapító okiratának száma: 25-8/2016.,

14. alapító okiratának utolsó módosítása: 2016. március 9.,

15. alapító okiratot utoljára módosító okirat száma: 25-7/2016.,

16. törzskönyvi azonosító száma: 826259,

17. a költségvetési szerv illetékessége: országos,

18. a költségvetési szerv közfeladata: A nemzeti ünnepek, valamint a kiemelt fontosságú rendezvények előkészítésével és lebonyolításával kapcsolatos feladatok, továbbá a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 36. §-ában, és 38. § (1) bekezdése szerinti jogszabályokban, közjogi szervezetszabályozó eszközökben, valamint belső rendelkezésekben meghatározott feladatok ellátása,

19. a költségvetési szerv alaptevékenysége: a 18. pontban megfogalmazott közfeladatát alaptevékenységként látja el,

20. a költségvetési szerv alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolása:

 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények

 021020 Védelmi képesség fenntartása, fejlesztése, honvédelmi felkészítés,

21. alapfeladata ellátásának forrása: a Magyarország központi költségvetéséről szóló törvény 1. mellékletének XIII. fejezete,

22. vállalkozási tevékenységet és külön HM utasításban meghatározott kiegészítő tevékenységet nem végez.


2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény szerint közzéteendő információk:

I. Szervezeti, személyzeti adatok

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

III. Gazdálkodási adatok

IV. Közérdekű adatok igénylésének szabályai